שאלות ותשובות

לאחר שתמלא את טפסי הבקשה הנך מתבקש לשלוח אותם דרך האתר, אנחנו נבדוק אותם ונזמן אותך לראיון אישי אם תמצא מתאים.

המינימום להתקבל לחממה הוא שני אנשי צוות, לא יתקבל יזם אחד לחממה. אנחנו נדאג “לשדך”בין יזמים מאותה תוכנית לימודים או מתוכניות אחרות.

התוכנית תתחיל ב 16.4.18 ותסתיים כשני סמסטרים לאחר מכן ב-16.9.18

במהלך שני הסמסטרים של החממה הסטודנטים יקבלו הרצאות פעמיים בחודש במתקני החממה, כל מפגש ייארך 3 שעות אקדמאיות. המפגשים יתקיימו במתקני החממה פעמיים בחודש. בנוסף אחת לחודש יתקיים סיור לימודים באזור תל אביב במתחמי פעילות ולימוד של סטארט אפים שונים, בתוכניות האצה מתקדמות ובחברות הייטק. קיימת חובת נוכחות של כ-80% מההרצאות והסיורים.

אין צורך להגיע עם רעיון של מיזם מגובש, ניתן להגיע עם רעיון התחלתי והועדה תבדוק את הרעיון. במקרים מסוימים בהם סטודנט מעוניין להצטרף לחממה והוא מגלה מוטיבציה ורצון להשקיע בתהליך, מנהלת החממה תחבר בינו לבין סטודנט אחר בעל רעיון על מנת שיחברו למיזם משותף.

היזמים אמורים להיפגש ואו לנהל שיחה או מפגש וירטואלי עם המנטורים שלהם, הכל בהתאם להתקדמות המיזם. המפגשים עשויים להתקיים כשעה אחת לשבוע או שבועיים במתקני החממה ואו במקומות העבודה של המנטורים ואו בטלפון או באינטרנט .כל צוות יזמים יתאם מול המנטור/ית שייקבעו לו בתחילת התוכנית. בנוסף ייערכו מפגשים באופן דומה בין היזמים לבין אתי וידבסקי מנהלת החממה.

המכללה אינה לוקחת אחוזים מהמיזמים בחממה.

ההשתתפות במהלךכל תוכנית החממה תוכר כפרויקט גמר בהיקף של 6 נ”ז לסטודנט אשר ישתתף.

ההשתתפות בתכנית היא בחינם